导航菜单
图片
点评详情
发布于:2018-7-12 12:54:57  访问:5 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Bệnh Viện Mắt TPHCM
Câu 12. Trình bày Quyền được hành nghề của người hành nghề khám, chữa bệnh? Sau 4 ngày nằm viện, tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thời gian dài nữa. Câu 23. Nguyên nhân nào là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa hiện nay ở Việt Nam? Câu 8. Các kỹ năng cơ bản của nhân viên Công tác xã hội? Câu 5. Nêu những yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề Công tác xã hội? Câu hỏi 2: Hãy nêu chỉ định soi bóng đồng tử có liệt điều tiết. Câu hỏi 4: Đặc tính và chỉ định của kính tiếp xúc mềm. Câu 14. Chỉ định phẫu thuật của glaucoma góc mở nguyên phát. Câu 11. Triệu chứng lâm sàng của cơn góc đóng cấp và phác đồ điều trị nội khoa. Câu 25. Trong Excell câu lệnh nào cho giá trị TRUE?
Câu 23. Trong Excell hàm VLOOKUP dùng để làm gì? Câu 16. Trình bày các nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh? Câu 16. Định nghĩa và ý nghĩa của độ tin và độ đúng trong kiểm tra chất lượng sinh hóa? Câu 6. Tin học là gì? Câu 67: Tiêu chuẩn cấu trúc trong xác định mũi tiêm an tòan là gì ? Người lớn cũng có thể tiêm phòng. Mẩn ngứa có thể nổi vào buổi sớm sau khi ngủ dậy, lúc chiều tối hoặc có thể http://thcshoanghoathamyt-bg.edu.vn/threads/cham-bam-tre-viem-duong-phoi-dung-cach.48260/ cả ngày. Câu 50. Hãy trình bày quy định của Bộ Luật lao động về ngày nghỉ hàng năm? Câu 20. Mục đích lập và nội dung của Sổ, thẻ kế toán chi tiết? Quy định về các yếu tố của một chứng từ kế toán ? Câu 37. Hãy trình bày vị trí pháp lý của Chủ tịch nước CHXHCNVN ? Câu 8. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý hành chính nhà nước. Câu 5. Trình bày khái niệm, cơ cấu và yêu cầu của Công văn?
Câu 27. Trong Word muốn chuyển con trỏ về đầu trang của văn bản ta dùng tổ hợp phím nào? Câu 28. Mục đích của điều chỉnh van tiết lưu ? Câu 31. Lực điều tiết được thực hiện do thủy tinh thể hay do giác mạc ? Có thể do nhiễm ký sinh trùng trong máu, nhiễm trùng, do thức ăn hay thời tiết, do thuốc, kháng nguyên hô hấp (phấn hoa, bụi, men mốc…). Câu 36. Cho biết 5 triệu chứng thực thể quan trọng của viêm mống mắt thể mi? Câu 18. Triệu chứng lâm sàng của tắc động mạch trung tâm võng mạc. Câu 15. Các bước trong Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch ? Câu 77. Người lao động được hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp nào? Câu 8: 5 đúng khi thực hiện dùng thuốc cho người bệnh? Câu 65. Việc sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú phải bảo đảm các nguyên tắc nào?
Câu 61. Điều trị ngoại trú thực hiện trong trường hợp nào ? Câu 96. Thành lập hội đồng chuyên môn trong trường hợp nào? Câu 15. Bình chứa tuần hoàn ưu tiên lắp đặt cho hệ thống lạnh nào? Câu 14. Ngôn ngữ lập trình là gì? Câu 6. Bảo đảm chất lượng xét nghiệm, vậy chất lượng là ? Câu 10. Xét nghiệm HbA1C có ý nghĩa gì ? Câu 2. Trang thiết bị y tế gồm những loại nào? Câu 2. Nghề Công tác xã hội có những chức năng gì? Câu 21. Những việc công chức, viên chức y tế phải làm khi thi hành nhiệm vụ được giao? Câu 107. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng? Câu 136 : Nêu trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo bồi dưỡng được quy định trong Luật Viên chức?
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
访问统计
脚注信息
美容加盟企业网站 Copyright(C)2009-2010